Mandat for Noles – literacy i lærerutdanninga

 • drive kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling omkring opplæring i lesing, skriving på nynorsk og bokmål, og muntlig språkbruk i fag
 • være en arena for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av etter- og videreutdanning
 • spre kunnskap og informasjon om lese-, skrive- og muntlig opplæring
 • bidra til en mer kunnskapsbasert praksis i lærerutdanningen når det gjelder lese- og skriveopplæring på begge målformer, samt arbeid med muntlig opplæring
 • stimulere til samarbeid, utvikling og forskning på lesing, skriving og muntlig i alle fag i lærerutdanningen
 • bidra til kunnskapsspredning i utdanningssektoren

I henhold til nye føringer for Nettverk for kompetanseutvikling fra 2010, skal nettverkene:

 1. Bidra i direktoratets arbeid med nasjonale strategier og satsinger på grunnleggende ferdigheter i fag
 2. Drive kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling mellom institusjonene når det gjelder etter- og videreutdanning med fokus på grunnopplæringens behov
 3. Være arena forsamarbeid om utvikling av kvaliteten i etter- og videreutdanningstilbudene og spre kunnskap og informasjon om kompetanseutvikling
 4. Drive faglig oppdatering og utvikling på og mellom institusjonene som deltar i nettverkene
 5. Arbeide for kunnskapsspredning, samarbeid, praksis­orientering og formidling på sine fagområder
 6. Utvikle UH-institusjonene som tilbydere av kompetanseutvikling med høy kvalitet til sektoren

Comments are closed.