Nettverksdeltakarar

Koordinatorar:

Lesesenteret

» NOLES-koordinator: Hildegunn Støle Tlf.: 51 83 32 74
» Leiar: Kjersti Lundetræ

 

Nynorsksenteret

» NOLES-koordinator: Hjalmar Trond Eiksund Tlf.: 70 07 52 24
» Leiar: Torgeir Dimmen

 

Skrivesenteret

» NOLES-koordinator: Trygve Kvithyld: Tlf.: 73 55 94 11
» Leiar: Arne Johannes Aasen: Tlf.: 73 55 89 05

 

Utdanningsdirektoratet

» Anne Borgersen

 

Lærarutdanningsinstituasjonar:

 

INN, Høgskolen i Innlandet

Postboks 400, 2418 Elverum
Campus Hamar
» Norsk: Anne Marit Danbolt: Tlf.: 62 51 77 46
» Vara:Gunhild Tveit Randen
» Naturfag:Anne Holt: Tlf.: 62 51 76 74
» Pedagogikk:Bjørg Herberg Gloppen

Campus Lillehammer
» Pedagogikk: Synnøve Myklestad: Tlf.: 66288091

 

HiØ, Høgskolen i Østfold

1757 Halden, Tlf.: 69 21 50 00
» Vara: Christian Bjerke: Tlf.: 69 21 58 39 / 915 56 019
» Matematikk: Marianne Maugesten: Tlf.: 69 21 51 21 / 907 66 441
» Vara: Camilla Bjørke
» PEL: Magne S. Jensen Tlf.: 69 21 57 74 / 402 88 271
» VaraDag Sørmo

 

HSN, Høgskolen i Sørøst-Norge

Campus Drammen
» Pedagogikk: Sigrun Svenkerud: Tlf.: 32117212

Campus Notodden
» Norsk: Greta Hekneby: Tlf.: 35 02 63 24

Campus Porsgrunn
» Norsk: Audhild Norendal
» Drama/praktisk estetiske fag: Ingvild Birkeland: Tlf.: 35 02 65 16
» PEL: Kari Anne B. Næss

Campus Vestfold
» Norsk: Ronny Johansen: Tlf.: 33 03 70 95
» Vara: Anne Beathe Mortensen Buan: Tlf.: 33 03 13 81
» Matematikk: Lisbet Karlsen
» PEL: Stein Laugerud

 

HVL, Høgskulen på Vestlandet

Campus Bergen
» Norsk: Gro Ulland
» Vara: Marianne Røskeland
» Idrett: Oddrun Hallås: Tlf.: 55 58 59 28
» Pedagogikk: Martha Frislid

Campus Sogndal
» Norsk: Guri Holen: Tlf.: 57 67 60 87
» Matematikk: Bente Sollid

Campus Stord
» Norsk: Ingunn Flatøy: Tlf.: 53 49 13 93
» Vara: Hege Myklebust: Tlf.: 53 49 13 21
» Samfunnsfag: Erik Bulie: Tlf.: 53 49 14 15

 

HVO, Høgskolen i Volda

Pb. 500, 6101 Volda, Tlf.: 70 07 51 00
» Norsk: Marit Lovise Brekke
» Vara: Pernille Fiskerstrand
» Vara: Kristin K. Sjøhelle
» Ped: Randi Myklebust
» Vara: Randi Lyngbø Ottesen
» Engelsk: Kim-Daniel Vattøy
» Vara: Åsa S. Bruheim

 

NLA Høgskolen

Olav Bjordalsvei 41, 5111 Breistein, Tlf.: 55 53 69 00
» Norsk: Aasfrid Tysvær: Tlf.: 55 53 69 51
» Pedagogikk: Per Ivar Kjærgård
» RLEBerit Nøst Dale

 

NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU Pb. 5003, 1432 Ås, Tlf.: 64 96 50 00, Fax: 64 96 50 01
» Solveig Strangstadstuen: Tlf.: 64 96 61 70
» Hans Erik Lefdal

 

NORD Universitet

Campus Bodø
» Pedagogikk: Bente Forsbakk
» Norsk: May Line Tverbakk

Campus Levanger
» Norsk: Anne Kathrine Hundal
» Norsk: Kristine Rostad Dahl

Campus Nesna
» Norsk: Anne-Lise Wie: Tlf.: 75 05 78 67
» Vara: Hallvard Kjelen
» Pedagogikk: Marian Børli Sivertsen

 

NTNU, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

» Tysk: Lise Vikan Sandvik
» Ped: Halvor Hoveid
» Yrkesfag: Sissel Wik Utgaard
» Norsk: Åslaug Bysveen
» Engelsk: Anna Krulatz
» Pedagogikk: Ellen K. Fossvoll
» Vara: Elin Strømman

 

OsloMet – storbyuniversitetet

Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo, Tlf.: 22 45 20 00
» Norsk: Anne Kristine Øgreid: Tlf.: 672 37 047
» Vara: Hanne Haugli: Tlf: 67 23 53 46
» Matematikk: Geir Martinussen: Tlf.: 22 45 22 86
» Avd. for estetiske fag: Liv Klakegg Dahlin: Tlf.: 22 45 31 27 / 997 17 199
» Ped: May-Britt Monsrud: Tlf.: 64 84 91 44

 

UiA, Universitetet i Agder

Serviceboks 422, 4604 Kristiansand, Tlf.: 38 14 10 00
» Norsk: Magnhild Vollan: Tlf.: 38 14 20 35
» Vara: Gro-Renée Rambø: Tlf.: 38 14 21 32
» Pedagogikk: Åse Haraldstad
» Vara: Bjørg Solstad Rustad: Tlf.: 38 14 12 55
» Matematikk: Claire V. Berg

 

UiB, Universitetet i Bergen

Pb. 7800, 5020 Bergen, University of Bergen, Tlf.: 55 58 00 00
» Norsk: Ragnhild Lie Anderson
» Naturfag: Matthias Stadler
» PPU: Bjarte Furnes

 

UiO, Universitetet i Oslo

Pb. 1072 Blindern, 0316 Oslo, University of Oslo, Tlf.: 22 85 50 50
» Naturfag: Ketil Mathiassen: Tlf.: 22 85 76 64
» Vara: Erik Knain
» Norsk: Jostein Andresen Ryen

 

UiS, Universitetet i Stavanger

4036 Stavanger, University of Stavanger, Tlf.: 51 83 10 00
» Norsk: Magne Drangeid: Tlf.: 51 83 34 69 / 976 33 966
» Norsk: Monica Gundersen Mitchell Tlf:. 51 83 31 14
» Norsk: Brit-Helen Russdal-Hamre Tlf.: 51 83 12 89

 

UiT, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Campus Tromsø
» Norsk: Audhild Nedberg: Tlf.: 77 66 05 05
» Norsk: Kari-Anne Sæther: Tlf: 77 66 04 63
» Ped: Astrid Unhjem: Tlf: 77 64 61 82

Campus Alta
» Norsk: Bente Martinussen Tlf.: 78 45 01 88

 

 

Andre nasjonale senter:

 

Læringsmiljøsenteret

»

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

» Katarina Skog Hundal
» Sofia Khayitova

 

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

» Berit Hope Blå

 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

» Merete Hassel

 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

» Vara: Hege Eikeland Tjomsland

 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

» Eskil Braseth
» Anne-Mari Jensen

 

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

» Sonja Mork
» Berit Haug

 

Andre kontaktar:

 

Bretvedt Kompetansesenter

» Anne-Cathrine Thurmann Moe: Tlf.: 22 90 28 00

 

Foreningen !Les

» Troels Posselt

 

LNU

» Christian Bjerke: Tlf.: 69 21 58 39

 

Norsk barnebokinstitutt

» Hanne Kiil: Tlf.: 23 27 63 63
» Kjersti Lersbryggen Mørk: Tlf.: 23 27 63 72

 

Comments are closed.