Nettverksdeltakarar

Koordinatorar:

Lesesenteret
» NOLES-koordinator: Hildegunn Støle Tlf.: 51 83 32 74
» Leiar: Åse Kari H. Wagner

Skrivesenteret
» NOLES-koordinator: Trygve Kvithyld: Tlf.: 73 55 94 11
» Leiar: Arne Johannes Aasen: Tlf.: 73 55 89 05

Nynorsksenteret
» NOLES-koordinator: Marit Wadsten: Tlf.: 70 07 50 44 / 416 90 285
» Leiar: Torgeir Dimmen

Utdanningsdirektoratet
» Anne Borgersen

Lærarutdanningsinstituasjonar:

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) Universitetsadm.
7491 Trondheim, Tlf.: 73 59 80 00
» Norsk: Turid Petersen
» Naturfag: Alex Strømme
» Tysk: Lise Vikan Sandvik
» Ped: Halvor Hoveid
» Yrkesfag: Sissel Wik Utgaard

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
NMBU Pb. 5003, 1432 Ås, Tlf.: 64 96 50 00, Fax: 64 96 50 01
» Solveig Strangstadstuen: Tlf.: 64 96 61 70
» Hans Erik Lefdal

Universitetet i Bergen
Pb. 7800, 5020 Bergen, University of Bergen, Tlf.: 55 58 00 00
» Norsk: Ragnhild Lie Anderson
» Naturfag: Matthias Stadler
» PPU: Bjarte Furnes

Universitetet i Oslo
Pb. 1072 Blindern, 0316 Oslo, University of Oslo, Tlf.: 22 85 50 50
» Naturfag: Ketil Mathiassen: Tlf.: 22 85 76 64
» VaraErik Knain
» Pedagogikk: Astrid Roe

Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger, University of Stavanger, Tlf.: 51 83 10 00
» Norsk: Magne Drangeid: Tlf.: 51 83 34 69 / 976 33 966
» Norsk: Monica Gundersen Mitchell Tlf. 51 83 31 14
» RLE: Jarle Stormark: Tlf.: 51 83 13 73

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Breivika, 9037 Tromsø, Tlf.: 77 64 40 00
» Norsk: Audhild Nedberg: Tlf.: 77 66 05 05
» Norsk: kari-anne sæther: Tlf: 77 66 04 63
» Ped: Astrid Unhjem: Tlf: 77 64 61 82

Universitetet i Agder
Serviceboks 422, 4604 Kristiansand, Tlf.: 38 14 10 00
» Norsk: Magnhild Vollan: Tlf.: 38 14 20 35
» Vara: Gro-Renée Rambø: Tlf.: 38 14 21 32
» Pedagogikk: Åse Haraldstad
» Vara: Bjørg Solstad Rustad: Tlf.: 38 14 12 55
» Matematikk: Claire V. Berg

Høgskolen i Bergen
Pb. 7030, 5020 Bergen, Tlf.: 55 58 75 00
» Norsk: Gro Ulland
» Vara: Marianne Røskeland
» Drama: Anne Ørvig: Tlf.: 55 58 57 85
» Idrett: Oddrun Hallås: Tlf.: 55 58 59 28
» Pedagogikk: Martha Frislid

Universitetet i Nordland Profesjonshøgskolen
8049 Bodø, Tlf.: 75 51 72 00
» PEL: Bente Forsbakk

Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Pb. 235, 3603 Kongsberg, Tlf.: 32 86 95 00
Buskerud
» Norsk: Magne Gjerstad
» Pedagogikk: Sigrun Svenkerud: Tlf.: 32117212
Vestfold
Pb. 2243, 3103 Tønsberg, Tlf.: 33 03 10 00
» Norsk: Ronny Johansen: Tlf.: 33 03 70 95
» Vara: Anne Beathe Mortensen Buan: Tlf.: 33 03 13 81
» Matematikk: Lisbet Karlsen
» PEL: Stein Laugerud

UiT Norges arktiske universitet Campus Alta
Follums vei 31, 9509 Alta, Tlf.: 78 45 05 00
» Norsk: Bente Martinussen Tlf.: 78 45 01 88

Høgskolen i Hedmark
2400 Elverum, Tlf.: 62 43 00 00
» Norsk: Anne Marit Danbolt: Tlf.:  62 51 77 46
» Vara: Gunhild Tveit Randen
» Naturfag: Anne Holt: Tlf.: 62 51 76 74
» Pedagogikk: Bjørg Herberg Gloppen

Høgskolen i Lillehammer
2626 Lillehammer, Tlf.: 61 28 80 00
» Pedagogikk: Synnøve Myklestad: Tlf.: 66288091

Høgskolen i Nesna
8700 Nesna, Tlf.: 75 05 78 00
» Norsk: Anne-Lise Wie: Tlf.: 75 05 78 67
» Vara: Hallvard Kjelen
» Institutt for lærerutdanning: Jon A. Lindstrøm

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Fellesadministrasjonen, Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer, Tlf.: 74 11 20 00
» Norsk: Anne Kathrine Hundal
» Norsk: Kristine Rostad Dahl

Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo, Tlf.: 22 45 20 00
» Norsk: Kirsten Palm: Tlf.: 22 45 22 68/ 916 11 739
» Vara:  Anne Kristine Øgreid: Tlf.: 672 37 047
» Matematikk: Geir Martinussen: Tlf.: 22 45 22 86
» Avd. for estetiske fag: Liv Klakegg Dahlin: Tlf.: 22 45 31 27 / 997 17 199

Institutt for yrkesfaglærerutdanning:
» Ped: May-Britt Monsrud: Tlf.: 64 84 91 44

Høgskolen i Sogn og Fjordane
Pb. 133, 6851 Sogndal, Tlf.: 57 67 60 00
» Norsk: Guri Holen: Tlf.: 57 67 60 87
» Matematikk: Bente Sollid

Høgskolen Stord/Haugesund
Pb. 5000, 5409  Stord, Stord/Haugesund University College, Tlf.: 53 49 13 00
» Norsk: Ingunn Flatøy: Tlf.: 53 49 13 93
» Vara: Hege Myklebust: Tlf.: 53 49 13 21
» Samfunnsfag: Erik Bulie: Tlf.: 53 49 14 15

Høgskolen i Sør-Trøndelag
7004 Trondheim, Tlf.: 73 55 90 00
» Norsk: Åslaug Bysveen
» Engelsk: Torgeir Kvendset 
» Pedagogikk: Ellen K. Fossvoll

Høgskolen i Telemark
Pb. 203, 3901 Porsgrunn, Tlf.: 35 57 50 00
» Norsk:Audhild Norendal
» Vara: Greta Hekneby: Tlf.: 35 02 63 24
» Drama/praktisk estetiske fag: Ingvild Birkeland: Tlf.: 35 02 65 16
» PEL: Kari Anne B. Næss

Høgskolen i Volda
Pb. 500, 6101 Volda, Tlf.: 70 07 51 00
» Norsk: Kristin K. Sjøhelle
» Vara: Eivor Finset Spilling
» Pedagogikk: Terese Kr. Aarsund Myklebust
» Vara: Gunhild Nordvik Reite
» Engelsk: Kim-Daniel Vattøy
» Vara: Åsa S. Bruheim

Høgskolen i Østfold
1757 Halden, Tlf.: 69 21 50 00
» Norsk: Bente Kolberg Jansson: Tlf.: 69 21 51 42
» Vara: Christian Bjerke: Tlf.: 69 21 58 39 / 915 56 019
» Matematikk: Marianne Maugesten: Tlf.: 69 21 51 21 / 907 66 441
» Vara: Camilla Bjørke
» PEL: Magne S. Jensen Tlf 69215774/402 88 271
» Vara: Dag Sørmo

Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen
Olav Bjordalsvei 41, 5111 Breistein, Tlf.: 55 53 69 00
» Norsk: Aasfrid Tysvær: Tlf.: 55 53 69 51
» Pedagogikk: Per Ivar Kjærgård
» Matematikk: Alette Aasvold
» RLEBerit Nøst Dale

Norges musikkhøgskole
Pb. 5190 Majorstua, 0302 Oslo, Tlf.: 23 36 70 00
» Studiekoordinator PPU: Signe Kalsnes

Kunsthøgskolen i Bergen
» Strømgt. 1, 5015 Bergen, Tlf.: 55 58 73 00
» Studieleiar PPU: Anne Skaansar

Norges idrettshøgskole
Pb. 4014 Ullevål Stadion, 0806 OsloTlf: 23 26 20 00
» Faglærarutdanning/PPU: Inger-Åshild By  Tlf: 23 26 24 02 / 924 00 871
» Reidar Säfvenbom

Andre nasjonale senter:

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
» Merete Hassel

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
» Karin Dahlberg Pettersen
» Berit Hope Blå

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen
» Sonja Mork
» Marianne Ødegaard
» Berit Haug

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
» Hanne Haugli
» Liv Bøyesen

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
» Eskil Braseth
» Anne-Mari Jensen

Andre kontaktar:

Bretvedt Kompetansesenter
»Anne-Cathrine Thurmann Moe: Tlf.: 22 90 28 00

Foreningen !Les
» Troels Posselt

LNU
» Christian Bjerke: Tlf.: 69 21 58 39

Norsk barnebokinstitutt
» Hanne Kiil: Tlf.: 23 27 63 63
» Kjersti Lersbryggen Mørk: Tlf.: 23 27 63 72

Program for skolebibliotekutvikling

Comments are closed.