Samling i Oslo 02. – 03. oktober 2014

Velkommmen til NOLES – literacy i lærarutdanninga.

Neste samling blir på Rica Hotel Oslo 02. – 03. oktober 2014, og tema for samlinga er «Fremtidas skole».

Program dag 1, torsdag 02. oktober:

Tid Innhald Ansvar/Førelesar
10.30 – 11.00 Velkommen Ingrid, Trygve og Marit
11.00 – 12.00 Framtidas skole: mandat og presentasjon av første delrapport Knut Gustav Andersen, Ludvigsen-utvalget
12.00 – 12.30 Diskusjon
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.30 Fremtidens skole – mellom oppdragelse og dannelse Arne Johan Vetlesen, UiO
14.30 – 15.00 Diskusjon og pause
15.00 – 18.00 Sesjon: Framtidas samfunnsfag, naturfag og norskfag
15.00 – 15.45: Framtidas naturfag. Allmenndannende, relevant og engasjerende. Sonja Mork, Naturfagsenteret
16.30 – 17.15: Framtidas norskfag. Avautomatiser norskfaget! Nina Goga,HiB
17.15 – 18.00 Diskusjon
19.00 Middag

Program dag 2, fredag 03. oktober:

Tid Innhald Ansvar/Førelesar
08.30 – 09.30 Framtidas skule – mellom danning og instrumentalisme Jan Inge Sørbø, HiVO
09.30 – 10.00 Diskusjon Ingrid, Trygve og Marit
10.00 – 10.15 Utsjekking
10.15 – 11.45 Sesjon: Lesing og skriving i framtidas skole – digitalt og/eller analogt?
10.15 – 11.00 Paneldebatt Ragnheidur Karlsdottir, Arne Olav Nygard og Odin Nøsen 
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.45 Diskusjon
11.45 – 12.00 Pause
12.00 – 13.00 Oppsummerende perspektiver: Forskingskonferansen 2015
13.00 – 14.00 Lunsj

Last ned hele programmet

Påmelding skjer på Skrivesenterets kurssider.

FRIST for påmelding: Fredag den 5. september 2014.

 

Comments are closed.