Presentasjoner fra samlingen 1. -2. februar

Samlingen på Gardermoen hadde en rekke foredrag som vil bli lagt ut på bloggen vår etter hvert som vi får dem inn.

Målsettingen er at vi skal ta med oss foredragene til egen institusjon for å kunne diskutere hvordan vi arbeider med grunnleggende ferdigheter i egen utdanning.

Evalueringene var gjennomgående positive til foredragsholdere og organisering, men det vil bli vektlagt større grad av deltakelse og diskusjon på fremtidige samlinger.

Vi må fortsette å diskutere hvordan NOLES kan videreutvikles i samsvar med mandatet, og hvordan deltakere i nettverket mener utviklingen skal gå videre.

Allerede nå er det klart at det neste seminaret vil inneholde en gjennomgang og diskusjon av rapporten fra Følgegruppa for den nye lærerutdanningen. Vi vil få en gjennomgang fra rapporte om hvordan grunnleggende ferdigheter blir integrert i alle fag. Dette må både skje gjennom presentasjon av rapporten og en diskusjon hvor deltakere i nettverket bidrar på ulike måter. Rapporten er enda ikke klar, men vil bli publisert i forbindelse med konferanse 15. mars. Vi kommer tilbake med denne når den er klar!

Comments are closed.