Judith Langer 2011: Envisioning Knowledge. Building Literacy in the Academic Disciplines

Meningsfylt om faglig tenking og meningsskaping; en rikholdig ramme for å forstå læreplanens fokus på språklige ferdigheter i alle fag.

Anbefales!

Comments are closed.