Danning gjennom filosofisk dialog

Guro Hansen Helskog: Danning gjennom filosofisk dialog – en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet?
Referanse:I: Hagtvedt, Bernt og Ognjenovic, Gorana (red): Dannelse. Tenkning, modning, refleksjon. Oslo: Dreyer forlag 2011

Danning gjennom filosofisk dialog

Comments are closed.