Nytt navn på Noles?

NOLES ble startet som et nettverk for norsklærere i lærerutdanningen. Navnet plukkket elementer fra den lange tittelen «Nettverk i norsk  med vekt på lese- og skriveopplæring» – det er altså ikke et akronym der hver bokstav står for et ord. Nye Noles innebærer en videreføring av fokuset på lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i lærerutdanningene. Men det er ikke lenger bare norsklærere som deltar, og emnet er språklige ferdigheter, ikke bare lesing og skriving.

I denne situasjonen er det et betimelig spørsmål om nettverket skal omdøpes, altså få et nytt navn. Det finnes gode argumenter både for å beholde navnet og for å endre det slik at det bedre gjenspeiler aktiviteten. Dette vil vi gjerne ha synspunkter på fra deltakerne i nettverket på denne bloggen. Disse synspunktene kan vi finne en anledning til  følge opp på neste samling i februar.

Veldig fint om blogginnleggene svarer på følgende tre punkt:

1. Skal NOLES bytte navn?
2. Hvorfor/hvorfor ikke?
3. Hvis ja på spørsmål 1: Forslag til nytt navn

2 Responses to Nytt navn på Noles?

 1. sture sier:

  Vi har fått inn forslag om navn på nettverket. Muntlighet, skriving og lesing er de grunnleggende ferdighetene vi skal arbeide med i alle fag i lærerutdanningen.
  Vi må ha et nytt navn. Skal vi hete MUSKLE, eller synes dere at dette blir for tett opp mot kroppsøvingsfaget?
  Jeg trenger hjelp til navnet og savner innspill fra dere!

 2. sture sier:

  Vi må bytte navn siden vi har fått et nytt mandat. Vi er ikke lenger et nettverk for norsklærerutdannere, men for lærerutdannere i alle fag. Lesing er heller ikke den eneste grunnleggende ferdigheten vi skal jobbe med. Literacy i UH-sektoren kan være et utgangspunkt for navneforslaget LITUH.
  Er dette et godt forslag? Vi skal jo arbeide med alle fag i utdanningene våre.