Lesing og skriving på tvers av fag

Her kan du lasta ned filmane som er laga om lesing og skriving som grunnleggjande ferdigheiter: Skole i praksis.

Comments are closed.