Ressursar

Kunnskapsdeling er ein viktig del av arbeidet i NOLES. Me har difor laga ein base for ulike ressursar knytt til arbeidet med lesing, skriving og munnlegheit i faga. I ressursbasen finn du bøker, forelesingar, nettsider og filmar. Me er difor nysgjerrige på: Kva nyttar du ressursbasen til? Kva er mest nyttig for deg? Noko du saknar? Har du tips til andre nyttige bøker, nettsider e.l.? Legg inn ein kommentar i denne bloggen her!

Comments are closed.