Om bloggen

Hensikten bak NOLES-bloggen er å ha et rom for meningsutveksling mellom nettverksdeltakerne mellom samlingene. Her vil vi som koordinatorer for nettverket legge ut innlegg til tema som vi ønsker respons på og diskusjon rundt. På sikt ser vi også for oss at deltakerne i nettverket kan bidra med hovedinnlegg som starter en diskusjon.

Vi håper alle deltar i diskusjonene!

Comments are closed.