Samling 30.09 og 01.10 2021

Velkommen til NOLES-samling 30.09 og 01.10 2021 på Scandic Oslo Airport!

Påmeldingsfrist: 25.08 2021

Tema: Kritisk literacy

Program dag 1, torsdag 30. september

TidInnholdInnledere
11.00 – 11.10VelkommenHjalmar, Trygve og Hildegunn
11.10 – 12.30Mediepedagogikk og mediekompetanse 
– Kritisk literacy i en ny mediehverdag
Daniel Schofield, NTNU 
12.30 – 13.45Lunsj
13.45 – 15.15Kven avgjerd kva som er ‘fake news’?
– PfDK, media literacy og framtidskompetanser i skulen
Synnøve H. Amdam, HVO
15.15 – 15.30Pause
15.30 – 17.00Kritisk tenking, demokrati og medborgerskap 
– Presentasjon av forskningsprosjekt for barnetrinn og for ungdomstrinn
Evy Jøsok, OsloMet
19.00Middag på hotellet

Program dag 2, fredag 01. oktober

TidInnholdInnledere
09.00 – 10.30Fullføringsreformen – Literacy som inngangsbilletten til samfunnsdeltakelse  Guri Melby, 
Kunnskapsminister (V) 
10.30 – 10.45Pause
10.45 –12.30Gruppearbeid
12.30Lunsj og hjemreise

Daniel Schofield
er ph.d. og førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, med mediepedagogikk som hovedfelt. Han forsker på tema knyttet til mediekompetanse og digital kompetanse, og har publisert flere artikler og bokbidrag nasjonalt og internasjonalt. Han har nylig ledet en forstudie for de Nordiske mediemyndighetenes kartlegging av medie- og informasjonskompetanse i den nordiske befolkningen. Han underviser i mediepedagogikk, pedagogikk og kvalitativ metode på bachelor- og masternivå. Han har bakgrunn som lærer i programfag for medier og kommunikasjon på videregående skole. 

Synnøve H. Amdam
er høgskulelektor og PhD-forskar ved Høgskulen i Volda, Institutt for digital kompetanse. Amdam har vore prosjektleiar for DigiGLU – Digital kompetanse i grunnskulelærar-utdanningane ved HVO 2018-21, prosjektleiar for utvikling av Ulstein-modellen for arbeidsplassbasert digital kompetanseutvikling i skulen 2016-18 og avsluttar hausten 2021 ein PhD om lærarar i vgs sine undervisingspraksisar innan medieutdanning kalla: Media teachers’ discursive understandings in developing 21st century education: “Are we the tugboat, the satellite or the terror cell?”

Evy Jøsok
er Universitetslektor ved OsloMet, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Jøsok er involvert i to forskningsprosjekt, begge finansiert av Norges Forskningsråd. Det ene er KriT, hvor temaet er kritisk tenking i klasserommet. Forskerne undersøker hvordan man kan bruke billedbøker og nyheter for å fremme kritisk tenking i barneskolen.Det andre prosjektet er DEMOCIT, som bygger på ICCS 2016-undersøkelsen om ungdoms demokratikunnskaper og holdninger. I dette prosjektet intervjues lærere, elever og skoleledere, og det foretas klasseromsobservasjon. Forskerne ønsker å se hvilket innhold, metoder og didaktiske tilnærminger som skaper politisk mestringstro hos elevene på ungdomsskolen.

Guri Melby
er Kunnskapsminister. Guri har jobbet ved lærerutdanningene ved Høgskolen i Oslo (nå OsloMet) og Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU), og som rådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Hun har mastergrad i nordisk, og har skrevet artikler og bøker om skrivedidaktikk. 

Comments are closed.