Velkommen til NOLES-samling 3. og 4. februar 2020

Velkommen til NOLES-samling 3. og 4. februar 2020 på Scandic Oslo Airport!

Denne gangen har vi foredrag om fagfornyelsen, flerspråklighet og om rask bokstavprogresjon i 1. klasse

Dessuten inviterer vi alle deltakere med på den helt nye forestillingen Reform 97 på Nationaltheatret i Oslo den 3. februar. NOLES dekker billetter til forestillingen og busstransport t/r hotellet, i tillegg til faglig innhold på samlingen.

Deltakerne dekker selv hotell og reise.

Påmeldingsfrist: 7. januar 2020

 

Tema: Fagfornying, literacy og lærerutdanning

 

Program dag 1, mandag 3. februar

Tid Innhold Innledere
11.00 – 11.15 Velkommen Hjalmar, Trygve og Hildegunn
11.15 – 12.45 Det flerspråklige klasserommet i fagfornyinga. Irmelin Kjelaas, NTNU
12.45 – 13.45 Lunsj
13.45 – 15.15 Språk og grunnleggende ferdigheter som drivkrefter for dybdelæring i naturfag Sonja Mork, Naturfagsenteret
15.15 – 15.30 Pause
15.30 – 17.00 Lesing, skriving og muntlige ferdigheter i det fornyede norskfaget Jonas Bakken, UiO
19.30
Avreise ca.
kl. 18.00
Teaterforestillingen «Reform 97»av Tyra Tønnessen på Nationalteateret: www.nationaltheatret.no/forestillinger/reform-97/ NOLES spanderer busstransport til Oslo og teaterbilletter

 

Program dag 2, tirsdag 4. februar

Tid Innhold Innledere
09.00 – 10.30 Leseopplæring og rask bokstavprogresjon Kristin Sunde, Lesesenteret
10.30 – 10.45 Pause
10.45 –13.00 Verdenskafé
13.00 Lunsj og hjemreise

 

Irmelin Kjelaas
er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun har flerspråklighet i skolen som spesialfelt, og forsker for tida på språkopplæring for nyankomne ungdommer uten tidligere skolebakgrunn. Kjelaas satt i læreplangruppa for Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, og deltar i arbeidsgruppa som reviderer Utdanningsdirektoratets kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk.

Sonja M. Mork
er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved Naturfagsenteret, UiO. Hun har undervisningserfaring fra grunnskolen og fra etter- og videreutdanning av lærere og lærerutdannere. Hun er involvert i utvikling av undervisnings- og læringsressurser ved Naturfagsenteret og er medforfatter på flere bøker om grunnleggende ferdigheter og utforskende arbeid rettet mot lærere og lærerstudenter. Mork har blant annet forsket på utforskende undervisning, literacy og etter- og videreutdanning.

Jonas Bakken
er tilsatt som førsteamanuensis ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn som allmennlærer, har hovedfag i nordisk språk og litteratur, og doktorgrad i retorikk. Jonas har tidligere arbeidet som norsklærer i videregående skole. Han leder i dag den vitenskaplige komiteen i tidsskriftet Norsklæreren. I tillegg har han vært medlem av læreplangruppa for norsk i fagfornyinga.

Kristin Sunde
er ansatt som universitetslektor ved Lesesenteret og er i ferd med å avslutte arbeidet med sin doktorgradsavhandling om rask bokstavinnlæring. I dette innlegget vil hun fortelle om dette arbeidet og løfte frem de viktigste funnene. Tidligere har Kristin Sunde arbeidet som lærer, hovedsaklig i begynneropplæringen.

 

 

Comments are closed.