Februarsamling i «Noles – literacy i lærarutdanninga»

Nettverkssamling i «Noles – literacy i lærarutdanninga»

 

Kva: Nettverkssamling i «Noles – literacy i lærarutdanninga»

 

Tid:        Torsdag 1. og fredag 2. februar

Frammøte torsdag kl. 1030 – 1100, avreise fredag. kl 14.00

Stad:   Scandic Oslo Airport, Gardermoen.


Program NOLES februar 2018

 

Tema for samlinga er: «Testing og literacy – paradoks eller perfect match?»

Påmelding: Vi ber om at de melder dykk på via heimesida til Skrivesenteret.

FRIST for påmelding: 10. januar 2018.

OBS – Reise:

Som tidlegare dekkjer nettverket utgiftene til reise og opphald for deltakarane frå høgskular og universitet (men ikkje for dei frå andre nasjonale sentra). Vi ber om at kvar deltakar tingar heile reisa på rimelegaste måte, og betaler med eige kredittkort. Seinast ein månad etter reisa sender de så reiserekning (for alle utgifter: fly, buss, ferje, tog osb.) til:

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
NTNU ILU
NO-7491 Trondheim
Norge

Hugs kvitteringar, og hugs å signere.  Frist for innsending: 3. mars 2018

Last ned:

 

Vel møtt!
Helsing Noles-koordinatorane

Trygve Kvithyld
Skrivesenteret

Hildegunn Støle
Lesesenteret

Marit Wadsten
Nynorsksenteret

 

 

Comments are closed.