Forskningseminar på Schæffergården

Mandag 27. – onsdag 29. mars 2017 inviterer NOLES-nettverket sammen med Videncenteret for Læsning i Danmark til et forskningsseminar med tema «Literacy og dybdelæring».

 

På seminaret vil det være tre hovedforedragsholdere:

1. Seniorprofessor Roger Säljö, University of Gothenburg:
«Learning, literacy and symbolic technologies”

2. Professor Debra Myhill, University of Exeter:
«Repertoires of Possibility: Integrating Grammar and the Teaching of Writing »

3. En internasjonal literacy-forsker (annonseres senere)

Vi har reservert 75 plasser ved Schæffergården, som skal fordeles etter avtale.

Deltakere i NOLES-nettverket får dekket reise og opphold, mens deltakere fra Danmark får dekket opphold, men må besørge reise selv.


Det vil bli tre typer muligheter for deltakelse
:

  1. Paper-presentasjoner: 20 min presentasjon + 10 min diskusjon.
  2. Workshop: 4-6 presentasjoner innenfor et felles tema med diskusjon og kommentarer fra hovedinnlederne.
  3. Deltakelse uten innlegg. Merk at deltakere med innlegg prioriteres først.


Abstrakt 

Det bør fremgå av abstraktet om man ønsker deltakelse 1 eller 2.
Presentasjonsspråk er skandinavisk eller engelsk.
Abstraktet skal inneholde 350 – 500 ord og skal ha følgende oppsett:

  1. Tittel
  2. Forfatter(e)
  3. Emne
  4. Teoretisk rammeverk
  5. Metodologi/design
  6. Forventa konklusjoner/funn
  7. Relevans for feltet


Frist for innsending av abstrakt er 15. november 2016. 


Abstrakt skal sendes på e-post til Trygve Kvithyld


Tilbakemelding på innsendte abstrakt kommer 15. desember 2014.
Godkjent abstrakt = reservert plass


Påmelding til seminaret åpnes den 15. januar 2017 

Last ned invitasjon som PDF.

Comments are closed.