Seminar på Gardermoen 1. – 2. februar 2016

Tema for samlinga var «Djuplæring»

Dag 1 med innleiarane Wenche Jacobsen, Norges arktiske universitet, UiT, Lise Sandvik (presentasjon), NTNU og Wenke Mork Rogne og Siv Måseidvåg Gamlem, HVO, og «Akademisk skriving og Open Access-publisering»

Dag 2 med innleiarane Per Henning Uppstad, Lesesenteret, UiS, Frøydis Hertzberg og Astrid Roe, UiO (presentasjon).

 


Ei oppsummering av foredraget til Per Henning Uppstad:
Kjekt å få snakke om Open Access og Nordic Journal of Literacy Research hos dykk på tysdag.
Eg tek opp att oppfordringa om å melde deg på nyhetsbrev frå tidsskriftet og få informasjon om nye artiklar som kjem på trykk:
http://nordicliteracy.net/index.php/njlr/user/register

Her er nokre andre lenker eg snakka om, og som eg lova å dele:

Comments are closed.