Bokbase

Fagbok: Norsk = bokmål og nynorsk

av Bente K. Jansson og Synnøve Skjong m.fl

Dette er ei større innføringsbok i grunnleggjande nynorskdidaktikk. Forfattarane drøftar ulike sider ved det å undervise i nynorsk, både når nynorsk er hovudmål og sidemål.

Fagbok: Dei ukuelege språka

Av Johannes Nymark og Rolf Theil. Fagbokforlaget 2011
I globaliseringas tidsalder skjer det ei oppbløming av regional- og minoritetsspråk. Språket blir sett på ikkje berre som eit kommunikasjonsmiddel, men like mykje som identitetsskapar og beint fram som ein menneskerett. Gjennom ulike språk kjem det til syne forskjellige syn på verda som det kan vera nyttig å få innblikk i.

Fagbok: Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv

Av: J. Smidt, I. Folkvord og A. J. Aasen (red.) (2010)
Alle tekster er skapt i en kontekst, og artiklene i denne boka tar for seg rammene for skriving i bred forstand, alt som påvirker skrivelærere og skrivere.