Bokbase

Judith Langer 2011: Envisioning Knowledge. Building Literacy in the Academic Disciplines

Meningsfylt om faglig tenking og meningsskaping; en rikholdig ramme for å forstå læreplanens fokus på språklige ferdigheter i alle fag.

Anbefales!

Danning gjennom filosofisk dialog

Guro Hansen Helskog: Danning gjennom filosofisk dialog – en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet?

Fagbok: Norsk = bokmål og nynorsk

av Bente K. Jansson og Synnøve Skjong m.fl

Dette er ei større innføringsbok i grunnleggjande nynorskdidaktikk. Forfattarane drøftar ulike sider ved det å undervise i nynorsk, både når nynorsk er hovudmål og sidemål.