Bokbase

Angsten for oppdragelse av Per Bjørn Foros og Arne Johan Vetlesen

Målet med denne boka er å bidra til en ny, dristigere debatt om oppdragelse og dannelse, og fremfor alt en ny praksis.

Judith Langer 2011: Envisioning Knowledge. Building Literacy in the Academic Disciplines

Meningsfylt om faglig tenking og meningsskaping; en rikholdig ramme for å forstå læreplanens fokus på språklige ferdigheter i alle fag.

Anbefales!

Danning gjennom filosofisk dialog

Guro Hansen Helskog: Danning gjennom filosofisk dialog – en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet?