Ressurser

Læremiddel og grunnleggende ferdigheter i matematikk

Mortensen-Buan og Karlsen, HiVe: Læremiddel og grunnleggende ferdigheter presentasjon-noles-lesing-matematikk-2012

Presentasjoner fra samlingen 1. -2. februar

Samlingen på Gardermoen hadde en rekke foredrag som vil bli lagt ut på bloggen vår etter hvert som vi får dem inn. Målsettingen er at vi skal ta med oss foredragene til egen institusjon for å kunne diskutere hvordan vi arbeider med grunnleggende ferdigheter i egen utdanning. Evalueringene var gjennomgående positive til foredragsholdere og organisering, men det vil bli vektlagt større grad av deltakelse og diskusjon på fremtidige samlinger. Vi må fortsette å diskutere hvordan NOLES kan videreutvikles i samsvar med mandatet, og hvordan deltakere i nettverket mener utviklingen skal gå videre. Allerede nå er det klart at det neste seminaret vil inneholde en gjennomgang og diskusjon av rapporten fra Følgegruppa for …

Judith Langer 2011: Envisioning Knowledge. Building Literacy in the Academic Disciplines

Meningsfylt om faglig tenking og meningsskaping; en rikholdig ramme for å forstå læreplanens fokus på språklige ferdigheter i alle fag.

Anbefales!