Ressurser

Designing a Qualitative Study

Artikkel av Joseph A. Maxwell.

Framtidas skule – Jan Inge Sørbø

Gode tilhøyrarar! Eg vil starta med eit sitat. Mennesket er ånd. Men hvad er ånd? Ånd er selvet. Men hva er selvet? Selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv, eller det i forholdet, at forholdet forholder sig til sig selv; selvet er ikke forholdet, men at forholdet forholder sig til sig selv. (BILDE 2) På dette punktet vil eg tru at eg alt har mista ein god del av tilhøyrarane mine. Og vil eg vera vondskapsfull, så kan eg seia at det kjem av at de ikkje har fått tilstrekkeleg med «dybdelæring». Men eg gir meg ikkje: …

Angsten for oppdragelse av Per Bjørn Foros og Arne Johan Vetlesen

Målet med denne boka er å bidra til en ny, dristigere debatt om oppdragelse og dannelse, og fremfor alt en ny praksis.