Samling

NOLES-samling 3.-4. oktober 2016

Velkommmen til NOLES – literacy i lærarutdanninga.
Neste NOLES-samling, som har temaet «Om å forske på literacy-praksiser»

Seminar på Gardermoen 1. – 2. februar 2016

Tema for samlinga var «Djuplæring»

Dag 1 med innleiarane Wenche Jacobsen, Norges arktiske universitet, UiT, Lise Sandvik (presentasjon), NTNU og Wenke Mork Rogne og Siv Måseidvåg Gamlem, HVO, og «Akademisk skriving og Open Access-publisering»

Dag 2 med innleiarane Per Henning Uppstad, Lesesenteret, UiS, Frøydis Hertzberg og Astrid Roe, UiO (presentasjon).

Forskarseminaret «Språkperspektiver i læringskontekster» Schæffergaarden 23.-25. mars 2015

Forskarseminaret var eit samarbeid mellom Lesesenteret, Skrivesenteret, Nynorsksenteret og Nationalt Videncænter for læsning i Danmark. Målet med seminaret var å skape ein møteplass for nordisk forsking på lesing, skriving og munnlege ferdigheiter, på literacy, i skule og lærarutdanning. Seminaret vart raskt fullbooka, og vi var ca. 50 norske og 30 danske deltakarar. Hovedforedragshaldarar var James Paul Gee (USA), Helen Lines (GB) og Synnøve Matre (N), og det vart arrangert workshops med desse tre. Forskarseminaret viste at det er stor breidde i lese- og skriveforskinga i Norge og Danmark. Paper-presentasjonane hadde god variasjon både i tema, tilnærmingsmåtar og omfang, og innlegga …