Samling

Forskarseminaret «Språkperspektiver i læringskontekster» Schæffergaarden 23.-25. mars 2015

Forskarseminaret var eit samarbeid mellom Lesesenteret, Skrivesenteret, Nynorsksenteret og Nationalt Videncænter for læsning i Danmark. Målet med seminaret var å skape ein møteplass for nordisk forsking på lesing, skriving og munnlege ferdigheiter, på literacy, i skule og lærarutdanning. Seminaret vart raskt fullbooka, og vi var ca. 50 norske og 30 danske deltakarar. Hovedforedragshaldarar var James Paul Gee (USA), Helen Lines (GB) og Synnøve Matre (N), og det vart arrangert workshops med desse tre. Forskarseminaret viste at det er stor breidde i lese- og skriveforskinga i Norge og Danmark. Paper-presentasjonane hadde god variasjon både i tema, tilnærmingsmåtar og omfang, og innlegga …

Samling i Oslo 02. – 03. oktober 2014

Velkommmen til NOLES – literacy i lærarutdanninga. Neste samling blir på Rica Hotel Oslo 02. – 03. oktober 2014, og tema for samlinga er «Fremtidas skole». Program dag 1, torsdag 02. oktober: Tid Innhald Ansvar/Førelesar 10.30 – 11.00 Velkommen Ingrid, Trygve og Marit 11.00 – 12.00 Framtidas skole: mandat og presentasjon av første delrapport Knut Gustav Andersen, Ludvigsen-utvalget 12.00 – 12.30 Diskusjon 12.30 – 13.30 Lunsj 13.30 – 14.30 Fremtidens skole – mellom oppdragelse og dannelse Arne Johan Vetlesen, UiO 14.30 – 15.00 Diskusjon og pause 15.00 – 18.00 Sesjon: Framtidas samfunnsfag, naturfag og norskfag 15.00 – 15.45: Framtidas naturfag. Allmenndannende, …

Samling på Gardermoen 5. – 6. februar 2014

Tema for samlinga denne gong er literacy i lærarutdanninga. Nyttig forsking eller kritiske røyster? Kritiske blikk på formål, kjønn, språk og sosiale forskjellar i opplæring og skule. Det blir mellom anna innlegg frå Per Bjørn Foros, Astrid Roe, Åge Johnsen, Laila Aase, Arne Klyve og Jon Severud. Program finn du her.