Samling

Oppsummering av forskningskonferansen på Schæffergården

– Barn og unge treng å lære kritisk literacy, seier Marte Blikstad-Balas. Ho var ein hovudinnleiarane på NOLES-konferansen, som for tredje gong var halden på Schæffergården i Danmark.

Forskningskonferanse på Schæffergården

Sammen med Nationalt Videncenteret for Læsning i Danmark, arrangerer NOLES-nettverket en forskningskonferanse om «Literacy i opplæringa». Temaet er bredt for at vi skal favne mange innfallsvinkler, utdanninger og forskningsfelt som har lesing, skriving og muntlighet til felles.

Februarsamling i «Noles – literacy i lærarutdanninga»

Nettverkssamling i «Noles – literacy i lærarutdanninga»

Tid:
Torsdag 1. og fredag 2. februar 2018. Sett av datoane og bestill reise!
Frammøte torsdag kl. 10.30., avreise fredag ca. kl 14.00.