Samling

Forskningseminar på Schæffergården

Mandag 27. – onsdag 29. mars inviterer NOLES-nettverket sammen med Videncenteret for Læsning i Danmark til et forskningsseminar med tema «Literacy og dybdelæring».

NOLES-samling 3.-4. oktober 2016

Velkommmen til NOLES – literacy i lærarutdanninga.
Neste NOLES-samling, som har temaet «Om å forske på literacy-praksiser»

Seminar på Gardermoen 1. – 2. februar 2016

Tema for samlinga var «Djuplæring»

Dag 1 med innleiarane Wenche Jacobsen, Norges arktiske universitet, UiT, Lise Sandvik (presentasjon), NTNU og Wenke Mork Rogne og Siv Måseidvåg Gamlem, HVO, og «Akademisk skriving og Open Access-publisering»

Dag 2 med innleiarane Per Henning Uppstad, Lesesenteret, UiS, Frøydis Hertzberg og Astrid Roe, UiO (presentasjon).