Blogg

Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlig i retningslinjer for ny lærerutdanning

Her er utdrag fra retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen om arbeidet med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlig, – samt lenke til pdf-utgaven av retningslinjene som kan lastes ned fra regjeringen.no.

Ressursar

Kunnskapsdeling er ein viktig del av arbeidet i NOLES. Me har difor laga ein base for ulike ressursar knytt til arbeidet med lesing, skriving og munnlegheit i faga. I ressursbasen finn du bøker, forelesingar, nettsider og filmar. Me er difor nysgjerrige på: Kva nyttar du ressursbasen til? Kva er mest nyttig for deg? Noko du saknar? Har du tips til andre nyttige bøker, nettsider e.l.? Legg inn ein kommentar i denne bloggen her!

Om bloggen

Hensikten bak NOLES-bloggen er å ha et rom for meningsutveksling mellom nettverksdeltakerne mellom samlingene. Her vil vi som koordinatorer for nettverket legge ut innlegg til tema som vi ønsker respons på og diskusjon rundt. På sikt ser vi også for oss at deltakerne i nettverket kan bidra med hovedinnlegg som starter en diskusjon. Vi håper alle deltar i diskusjonene!