Program

Samling i Oslo 02. – 03. oktober 2014

Velkommmen til NOLES – literacy i lærarutdanninga. Neste samling blir på Rica Hotel Oslo 02. – 03. oktober 2014, og tema for samlinga er «Fremtidas skole». Program dag 1, torsdag 02. oktober: Tid Innhald Ansvar/Førelesar 10.30 – 11.00 Velkommen Ingrid, Trygve og Marit 11.00 – 12.00 Framtidas skole: mandat og presentasjon av første delrapport Knut Gustav Andersen, Ludvigsen-utvalget 12.00 – 12.30 Diskusjon 12.30 – 13.30 Lunsj 13.30 – 14.30 Fremtidens skole – mellom oppdragelse og dannelse Arne Johan Vetlesen, UiO 14.30 – 15.00 Diskusjon og pause 15.00 – 18.00 Sesjon: Framtidas samfunnsfag, naturfag og norskfag 15.00 – 15.45: Framtidas naturfag. Allmenndannende, …

Samling i Bergen i oktober 2013 – program

Velkommen til Noles – literacy i lærarutdanninga Klasseromsforsking: Metodar og forskingsprosjekt i lese- og skriveopplæringa Stad:   Rica Hotel Bergen, Christiesgt. 7-9, Bergen Tid:      16.-17. oktober 2013 Program dag 1, onsdag 16. oktober: Tid Innhald Ansvar/Forelesar 11.00-11.30 Oppmøte 11.30-12.30 Lunsj 12.30-12.45 Velkommen. Oppdatering Ingrid Nielsen, Lesesenteret og Marit Wadsten, Nynorsksenteret 12.45-13.30 Intervensjonsstudiar i skulen. Teoretiske og metodiske innfallsvinklar Sigrun K. Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret 13.30-1345 Pause 13.45-14.45 Normprosjektet: Om design, metodar og samarbeid med skular i eit stort forskingsprosjekt om skriving og vurdering Randi Solheim, HiST 14.45-15.15 Pause 15.15-16.15 Tett på praksis: Eit forskings- og utviklingsarbeid om tidleg start med skriving og …