Nettressurser

Om skriving i lærerutdanningene

På denne nettsiden finner du mange gode råd til hvordan en kan arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i lærerutdanningene.

Leselos

Leselos er et observasjonsverktøy som skal hjelpe læreren å få informasjon om elevens leskompetanse.  Verktøyet er tilpasset alle trinn og alle fag.