Nettressurser

Læremiddel og grunnleggende ferdigheter i matematikk

Mortensen-Buan og Karlsen, HiVe: Læremiddel og grunnleggende ferdigheter presentasjon-noles-lesing-matematikk-2012

Lesing og skriving på tvers av fag

Her kan du lasta ned filmane som er laga om lesing og skriving som grunnleggjande ferdigheiter: Skole i praksis.

Tekstbasen

TEKSTBASEN er ei samling av nynorske sakprosatekstar til bruk i grunnskulen og i vidaregåande skule. Tekstane er autentiske tekstar henta frå ulike aviser, blad og nettstader. Dei viser mange ulike sjangrar og stiltypar.