Archives for anne

Lesing og skriving på tvers av fag

Her kan du lasta ned filmane som er laga om lesing og skriving som grunnleggjande ferdigheiter: Skole i praksis.

Filmar om grunnleggjande ferdigheiter

Lesesenteret, Skrivesenteret og Nynorsksenteret har i samarbeid emd Snøballfilm laga 4 filmar om lesing og skriving på tvers av fag.Filmpresentasjon

Presentasjon av filmane og grunnleggjande ferdigheiter

Bakgrunnen for dei 4 filmane som er laga om grunnleggjande ferdigheiter.