Archives for anne

Judith Langer 2011: Envisioning Knowledge. Building Literacy in the Academic Disciplines

Meningsfylt om faglig tenking og meningsskaping; en rikholdig ramme for å forstå læreplanens fokus på språklige ferdigheter i alle fag.

Anbefales!

Nytt navn på Noles?

NOLES ble startet som et nettverk for norsklærere i lærerutdanningen. Navnet plukkket elementer fra den lange tittelen «Nettverk i norsk  med vekt på lese- og skriveopplæring» – det er altså ikke et akronym der hver bokstav står for et ord. Nye Noles innebærer en videreføring av fokuset på lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i lærerutdanningene. Men det er ikke lenger bare norsklærere som deltar, og emnet er språklige ferdigheter, ikke bare lesing og skriving. I denne situasjonen er det et betimelig spørsmål om nettverket skal omdøpes, altså få et nytt navn. Det finnes gode argumenter både for å beholde …

Lese og skrive i matematikkfaget

Elin Reikerås: handouts Lese og skrive i matematikkfaget Noles 11[1]