Archives for marit

Danning gjennom filosofisk dialog

Guro Hansen Helskog: Danning gjennom filosofisk dialog – en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet?

Fagbok: Norsk = bokmål og nynorsk

av Bente K. Jansson og Synnøve Skjong m.fl

Dette er ei større innføringsbok i grunnleggjande nynorskdidaktikk. Forfattarane drøftar ulike sider ved det å undervise i nynorsk, både når nynorsk er hovudmål og sidemål.

Fagbok: Dei ukuelege språka

Av Johannes Nymark og Rolf Theil. Fagbokforlaget 2011
I globaliseringas tidsalder skjer det ei oppbløming av regional- og minoritetsspråk. Språket blir sett på ikkje berre som eit kommunikasjonsmiddel, men like mykje som identitetsskapar og beint fram som ein menneskerett. Gjennom ulike språk kjem det til syne forskjellige syn på verda som det kan vera nyttig å få innblikk i.