Archives for guri

Om skriving i lærerutdanningene

På denne nettsiden finner du mange gode råd til hvordan en kan arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i lærerutdanningene.

Leselos

Leselos er et observasjonsverktøy som skal hjelpe læreren å få informasjon om elevens leskompetanse.  Verktøyet er tilpasset alle trinn og alle fag.

Hva er NOLES?

NOLES er et nettverk for lærerutdannere som fokuserer på arbeid med de grunnleggende språklige ferdighetene lesing, skriving og muntlig. Nettverket sitt mandat er følgende: drive kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling omkring opplæring i lesing, skriving på nynorsk og bokmål, og muntlig språkbruk i fag være en arena for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av etter- og videreutdanning spre kunnskap og informasjon om lese-, skrive- og muntlig opplæring bidra til en mer kunnskapsbasert praksis i lærerutdanningen når det gjelder lese- og skriveopplæring på begge målformer, samt arbeid med muntlig opplæring stimulere til samarbeid, utvikling og forskning på lesing, skriving og muntlig i alle fagi …