Archives for guri

Ressursar

Kunnskapsdeling er ein viktig del av arbeidet i NOLES. Me har difor laga ein base for ulike ressursar knytt til arbeidet med lesing, skriving og munnlegheit i faga. I ressursbasen finn du bøker, forelesingar, nettsider og filmar. Me er difor nysgjerrige på: Kva nyttar du ressursbasen til? Kva er mest nyttig for deg? Noko du saknar? Har du tips til andre nyttige bøker, nettsider e.l.? Legg inn ein kommentar i denne bloggen her!

Om bloggen

Hensikten bak NOLES-bloggen er å ha et rom for meningsutveksling mellom nettverksdeltakerne mellom samlingene. Her vil vi som koordinatorer for nettverket legge ut innlegg til tema som vi ønsker respons på og diskusjon rundt. På sikt ser vi også for oss at deltakerne i nettverket kan bidra med hovedinnlegg som starter en diskusjon. Vi håper alle deltar i diskusjonene!

Tekstbasen

TEKSTBASEN er ei samling av nynorske sakprosatekstar til bruk i grunnskulen og i vidaregåande skule. Tekstane er autentiske tekstar henta frå ulike aviser, blad og nettstader. Dei viser mange ulike sjangrar og stiltypar.