Archives for esben

NOLES-samling 1.-2. oktober 2018

Neste Noles-samling blir 1. og 2. oktober 2018 på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Tema: Begynneropplæring og literacy. Påmelding: http://www.skrivesenteret.no/kurs-og-konferanser/noles-samling-1.-2.-okt-2018/ Se hele programmet

Metode mellom forskning og læring: Refleksjon i praksis

Denne boken diskuterer på ulike måter hvordan bruk av kvalitative metoder kan åpne for refleksjon som utgangspunkt for å utforske og utvikle profesjonelle praksiser i lærerutdanningen.

Norsk som reiskaps- og danningsfag av Birgitte Fondevik og Pål Hamre

Norsk som reiskaps- og danningsfag er ei artikkelsamling som tek føre seg den særeigne stillinga norskfaget har i skulen.