Archives for esben

Norsk som reiskaps- og danningsfag av Birgitte Fondevik og Pål Hamre

Norsk som reiskaps- og danningsfag er ei artikkelsamling som tek føre seg den særeigne stillinga norskfaget har i skulen.

Nynorsk med dei minste av Eli Bjørhusdal og Ingvil Brügger Budal

Tidleg og systematisk innsats med språk gir barn ein fordel i møte med skulen. Barn som skal ha nynorsk som opplæringsmål, treng å møte skriftspråket sitt frå dei tek til i barnehagen.

Februarsamling i «Noles – literacy i lærarutdanninga»

Nettverkssamling i «Noles – literacy i lærarutdanninga»

Tid:
Torsdag 1. og fredag 2. februar 2018. Sett av datoane og bestill reise!
Frammøte torsdag kl. 10.30., avreise fredag ca. kl 14.00.