Archives for esben

Oppsummering av forskningskonferansen på Schæffergården

– Barn og unge treng å lære kritisk literacy, seier Marte Blikstad-Balas. Ho var ein hovudinnleiarane på NOLES-konferansen, som for tredje gong var halden på Schæffergården i Danmark.

Forskningskonferanse på Schæffergården

Sammen med Nationalt Videncenteret for Læsning i Danmark, arrangerer NOLES-nettverket en forskningskonferanse om «Literacy i opplæringa». Temaet er bredt for at vi skal favne mange innfallsvinkler, utdanninger og forskningsfelt som har lesing, skriving og muntlighet til felles.

NOLES-samling 1.-2. oktober 2018

Neste Noles-samling blir 1. og 2. oktober 2018 på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Tema: Begynneropplæring og literacy. Påmelding: http://www.skrivesenteret.no/kurs-og-konferanser/noles-samling-1.-2.-okt-2018/ Se hele programmet