Archives for esben

Forskningseminar på Schæffergården

Mandag 27. – onsdag 29. mars inviterer NOLES-nettverket sammen med Videncenteret for Læsning i Danmark til et forskningsseminar med tema «Literacy og dybdelæring».

Designing a Qualitative Study

Artikkel av Joseph A. Maxwell.

NOLES-samling 3.-4. oktober 2016

Velkommmen til NOLES – literacy i lærarutdanninga.
Neste NOLES-samling, som har temaet «Om å forske på literacy-praksiser»