Archives for esben

Velkommen til NOLES-samling 3. og 4. februar 2020

Velkommen til NOLES-samling 3. og 4. februar 2020 på Scandic Oslo Airport!

Oppsummering av forskningskonferansen på Schæffergården

– Barn og unge treng å lære kritisk literacy, seier Marte Blikstad-Balas. Ho var ein hovudinnleiarane på NOLES-konferansen, som for tredje gong var halden på Schæffergården i Danmark.

Forskningskonferanse på Schæffergården

Sammen med Nationalt Videncenteret for Læsning i Danmark, arrangerer NOLES-nettverket en forskningskonferanse om «Literacy i opplæringa». Temaet er bredt for at vi skal favne mange innfallsvinkler, utdanninger og forskningsfelt som har lesing, skriving og muntlighet til felles.