Noles er eit nettverk for alle høgskolane og universiteta i Noreg som underviser i lese- og skriveopplæring. Målet med nettverket er i hovudsak kunnskapsutvikling og å utveksle erfaringar om arbeidet med grunnleggjande språklege ferdigheitar: lesing, skriving og munnlegheit i alle fag. Det er også eit mål å gje inspirasjon og fagleg oppdatering på og mellom institusjonane som deltek i nettverket. Nettverket er oppretta av Utdanningsdirektoratet og blir koordinert og drifta av Lesesenteret, Skrivesenteret og Nynorsksenteret.

  • Les vårt mandat!

    Les vårt mandat!

  • Les åttepunktsplanen!

    Les åttepunktsplanen!

Neste samling

Neste samling

På grunn av usikkerhet rundt korona-situasjonen kan vi dessverre ikke arrangerer NOLES-samling i oktober.
Les mer
Nettverk

Nettverk

Oversikt over universitet, høgskular og nasjonale senter.
Les mer
Ressursar

Ressursar

Oversikt over forelesingar, bokbase og nettressursar.
Les mer
SkrivBIB

SkrivBIB

Bibliografi over nordisk skriveforskning.
Les mer